FANDOM


Cenaria – jest królestwem w zachodniej części Midcyru, jego stolicą było miasto Cenaria które zostało popularne dzięki wpływowi Sa'kagé.

W czasie szkolenia Kylara przez Durzo Cenaria była brana za słaby i uszkodzony kraj przez jej sąsiadów. Środkowowchodnia Cenaria została zajęta przez Lae'knaught na długi czas. Cenaryjczyk który pokazał Talent mógł zostać siepaczem lub wyjechać innego kraju i szkolić się jako mag.

Kraj był pod rządzą króla Aleina Gundera IX aż do zamachu zorganizowanego przez Króla-Boga z Khalidoru, Garotha Ursuula, podczas którego zginął Gunder IX. Przed śmiercią Gunder IX wyznaczył Logana Gyre na spadkobiercę tronu i ożenił go z jedną ze swoich córek, Jeine Gunder. Jednak gdy rodzina Gyre zginęła w zamachu Tara Graesin przejęła kontrolę nad resztką Cenarii i została na krótko królową ponieważ Logan został uratowany z Paszczy, gdzie był więziony przez wiele miesięcy. Po zwycięstwie nad siłami Cenryczyków przez Króla-Boga, Kylar zamordował królową Graesin i tym samym na tronie zasiadł Logan Gyre.